OKR og sport – en god kombinasjon?

I dette innlegget ønsker jeg å forklare bruken av OKR, nærmere sagt hva det er og hvordan du kan implementere systemer for målsetting innen idretten. 

Hva er OKR?

OKR står for Objective, Key Results. Dette handler om et styringssett som kan brukes til målsetting og forbedring innen din bedrift eller idrettslag. Gjennom et slikt styringssett kan du oppnå et større og mer rettet fokus rundt hovedaktivitetene som skal gjennomføres. For å kunne påbegynne en slik prosess må du først ta høyde for to ulike punkter;

 1. Objective– hva er ditt langsiktige og overordnede mål?
 2. Key results – hvilke tiltak må gjøres for å nå disse målene?

Når disse punktene er gjennomført vil det være viktig å kommunisere målene innad i bedriften eller idrettslaget. Ved hyppig kommunikasjon angående fastbestemte mål kan det oppstå et større samhold og motivasjon for å nå disse målene. Samtidig kan det være en god idé å inkludere mennesker internt i fastsettelsen av målene, ettersom mennesker kan arbeide hardere for å nå målsettinger de kjenner seg selv igjen med. På denne måten vil du også kunne unngå veldig topptunge mål som kan virke i overkant ambisiøse for resten av menneskene internt. 

Key Results handler som nevnt tidligere om hvilke aktiviteter du skal gjennomføre for å nå målsetningene. Disse aktivitetene bør måles og evalueres, slik at du kan måle fremgang og om andre tiltak må gjøres for å lykkes. For eksempel kan du sette deg 3 ulike krav, som videre skal måles ut i fra hvor langt prosessen har kommet. Disse kan rangeres og måles ved å sette opp en brøk. Denne brøken skal fortelle hvor nærme du er målsettingen, der 1/10 er lengst unna og 10/10 er gjennomført. Dette kan for eksempel se slik ut;

 • KR 1: Øke salg –                    5/10 
 • KR 2: Redusere svinn –        3/10
 • KR 3: Produsere reklame – 8/10

Bruke OKR i idretten

OKR har blitt et populært og hyppigere brukt verktøy i næringslivet. Likevel kan det diskuteres om OKR har blitt særlig implementert innen idretten, og om dette kunne hatt en positiv effekt for ulike idrettslag. 

Se for deg et fotballag som sliter på bunnen av tabellen og jobber for å unngå nedrykk. Alle idrettslag vil ha målsetninger, men disse lagene kan kanskje ha veldig generelle og mål som ikke er spesifikke nok. For eksempel kan deres overordnede mål være kun å unngå nedrykk, men hvilke andre tiltak må gjøres for å gjennomføre dette? Her kan OKR bli brukt som et nyttig verktøy for å skape fremgang og motivasjon for idrettslaget. Her er et eksempel;

 • Tidsramme: 1 sesong
 • Objective: Havne på øvre halvdel av tabellen
 • Key Results:
  • KR 1: Vinne 70% av hjemmekampene
  • KR 2: Vinne 35% av bortekampene
  • KR 3: Clean Sheets (ikke slippe inn mål) i 25% av kampene

Dette vil være Key Results som baserer seg på kampene spesifikt. Slik vil både spillere, stab og ledelse vite hva som er forventede resultater i kampene, og disse kan måles deretter. Samtidig kan OKR brukes i mange ulike ledd av idrettslaget. OKR kan benyttes som styringssett spesifikt for treningene, og videre både for keeper, forsvar og angrep. OKR kan også benyttes for staben rundt og logistikk, slik at det settes mål for utstyr og effektiv tidsbruk. OKR kan til og med benyttes for renhold og alle prosesser som kan være med å påvirke idrettslaget. Ved effektiv og smart bruk av OKR kan idrettslag oppnå suksess på samme måte som bedrifter i næringslivet. Dette krever selvfølgelig kontinuerlig arbeid og utvikling, men ved dårlige resultater eller dårlig utnyttet potensial kan det vel være verdt å gi det et forsøk? 

Skulle et idrettslag ha suksess ved bruk av OKR vil det handle om å videreutvikle målsettinger og styringssett, og det kan settes mer ambisiøse og langsiktige mål. Etter min mening kan OKR ha like stor effekt på idrettslag og sport som det har for bedrifter i næringslivet. Jeg håper på å få se gode eksempler på vellykket bruk av OKR i idretten, og at det kan gi en positiv effekt på sportslige resultater. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *